PROJECTE INTEGRAT. PI 

PFI-PTT

El projecte consisteix en el desenvolupament d’una idea de negoci i en la seva simulació empresarial. A partir dels dossiers-guia que va lliurant el professor, l’alumnat posa en pràctica els coneixements assolits durant el curs.

Els objectius del Projecte Integrat són: fomentar la creativitat emprenedora, consolidar conceptes anteriors, practicar les habilitats socials i professionals i potenciar l’autonomia de l’alumne vers un treball coordinat.