Es tracta del curs moodle de la matèria optativa de física i química de 4t ESO.