Informació sobre les lectures prescriptives de Literatura catalana pel curs 2015-2016