hello!! aquí un aniré penjant les activitats que heu de anar fent, per superar l´assignatura. També els power points que utilitzarem a l´aula per les explicacions teòriques. Recordar que aquesta asignatura consta de dues unitats formatives. veure fitxer adjunt!!

bona feina!!