Aquest curs servirà per a descarregar apunts i realitzar les tasques que s'encomanen.