Curs per organitzar els nous mòduls de síntesi i projectes dels cicles formatius de la família informàtica.