Informacions i documents relatius a la convalidació de mòduls i UFs als cicles formatius que s'imparteixen al centre.