Curs per informar del procediment de pre-matrícula i matrícula PAU.