Esquema per temes

 • General

 • Criteris Avaluació de la matèria

  Us afegiré els criteris d'avaluació de l'assignatura, metodologia de treball

  Cal comentar que els grups A, B faran la classe, apunts en català i els grups C i D faran la classe, apunts en anglès. 

  Enguany no farem exàmens i tots els continguts conceptuals tindran relació amb la salut. Els continguts conceptuals dels esports s'explicaran durant les classes pràctiques i es pujaran al moodle.

 • Lesionats crònics o lesionats de curta durada

  Us deixo les funcions que els lesionats han de realitzar i, posteriorment, hi haurà els treballs de cada trimestre

 • 1r TRIMESTRE

  Aquí afegiré tots els continguts i apunts del primer trimestre

  Com que aquest any la forma de plantejar el voleibol és diferent (gamificació) us afegiré el que heu de realitzar.

 • Ginkana 9 Febrer 2018 - Carnaval

  Us passo l'arxiu amb el que haureu de fer durant aquest trimestre per organitzar la ginkana.

  Els documents que són aquí i que parlen de la ginkana, estaran compartits amb el compte de gmail que hauran creat els organitzadors generals i que tothom tindrà accés.