Pràctica: Validació d'un client Ubuntu contra Active Directory i sefvidor SAMBA

(5 punts) - Documenta el procés per aconseguir validar els usuaris de Active Directory del projecte de sintesis amb el servidor web Linux i mostra el resultat iniciant sessió al servidor web amb el compte d'usuari del webmaster (el compte de l'Active Directory, NO un compte local.)

(5 punts) Instal·la un ubuntu 16.04 i aconsegueix validar-lo amb els usuaris del domini SAMBA de la UF 2. Documenta el procés (no cal documentar instal·lació de Linux sols la configuració perquè es validi contra el servidor SAMBA i la demo de funcionament) i fes una demo de funcionament inciant sessió en aquesta nova màquina amb un usuari SAMBA.