Tramesa tasca: Controlador de domini de suport

Fes un controlador de domini de suport dels servidor que gestiona el domini XXasi.com.

Després fes modificacions a l'active directory del servidor principal (afegir usuaris, afegir equips al domini,...) i comprova com es replica aquesta informació a l'Active Directory del servidor de suport.

Documenta la creació i les proves de funcionament.