Cerca els requeriments de maquinari dels següents sitemes:

  1. Win2012 Server Standart Edition.
  2. Win2016 Server Datacenter Edition.
  3. Win2008 Server Standart Edition.
  4. Win2008 Server Datacenter Edition.
  5. Linux Ubuntu Server 18.04.
  6. Mac OS X Server


Elabora un document on assenyales els requeriments de maquinari en cada cas i un model de servidor amb les seves característiques i preu així com un enllaç a la web on l'has trobat.

Llegeix l'enllaç (https://www.tecnozero.com/servidor/licencias-cal-para-servidor/)

Averigua i documenta el preu de les llicències de clients CAL dels NOS :

- Win2012 Server Standart Edition.
- Win2008 Server Enterprise Edition.
- Windows20016 Server Standard Edition

Darrera modificació: divendres, 20 setembre 2019, 09:43