(Cerca ajuda si escau al link de sobre d'aquesta pràctica)


1.- Dominis secundaris:

Instal·la una MV amb Windows 2012 Server i crea un domini secundari de nom "Segon". Aquest servidor ha de fer servir el Servei DNS del PDC primari.

Comprova que s'ha creat una relació de confiança bidireccional amb el domini primari.

Crea un usuari dintre del domini secundari de nom "UsuariSegon".

Crea una carpeta al PDC primari (XXSMX.com" de nom "Documents Públics" i posa-la a compartir fent-la accessible amb control total per a User1 i User2 del domini primari i "UsuariSegon" del domini secundari sols amb permís de lectura. Comprova l'accés a la carpeta amb tots tres.

2.- Relacions entre boscos de dominis:

Instal·la una MV amb Windows 2012 Server i crea un nou bosc de dominis. Aquest server serà el PDC del nou bosc, ha de tenir com a DNS la seva pròpia IP (per tant cal instal·lar el servei DNS també):

CLAU D'ACTIVACIO: Y4TGP-NPTV9-HTC2H-7MGQ3-DV4TW (Activeu instal·lació amb GUI)

IP Server: 192.168.1XX.100/255.255.255.0

Gateway: 192.168.1XX.1

DNS: 192.168.1XX.100

Nom de domini: XXASI.com

Configura els reenviadors DNS del PDC primari XXsmx.com perquè reenvii les resolucions del domini XXASI.com al PDC que el gestiona (192.168.1XX.100)

Configura els reenviadors DNS del PDC primari XXASI.com perquè reenvii les resolucions del domini XXsmx.com al PDC que el gestiona (192.168.1XX.10)

Crea una relació de confiança bidireccional entre aquest domini i el domini XXSMX.com

Comprova que la relació està creada i valida-la (consulta el link de sobre)

Crea una carpeta de nom DocumentsAsi i posa-la a compartir perquè sigui accesible pels usuaris del domini "XXSMX.com" i "XXASI.com) amb permís de lectura i comprova l'accés.

NOTA: Recorda que els permisos s'han d'assignar tant en l'apartat "Seguretat" com en el del recurs "compartit".

Documenta la pràctica i tramet el fitxer final.
Darrera modificació: dimecres, 16 octubre 2019, 08:12