Documentar en un PDF amb pantalles la pràctica:

1.- Activar el sistema de quotes a la directiva del domini del servidor.

- Establir un límit general per tots de 1GB.

- Tots han de tenir un límit d'advertència quan arribin al 85% d'ocupació de la seva quota.

2.- Estableix un sistema de quotes al servidor que acompleixi les següents especificacions:

- Activar les quotes sobre el volum C:

- Establir un límit general per tots de 1GB.

- Tots han de tenir un límit d'advertència quan arribin al 85% d'ocupació de la seva quota.

- Els ajudants han de tenir un límit de 500Mb al servidor.

- L'usuari Temp1 ha de tenir un límit de 100Mb.

- L'usuari Temp2 ha de tenir un límit de 50Mb.


3.- Connecta amb un client XP i l'usuari Temp1 i fes proves sobre passant el límit de quota.

4.- Contesta les següents preguntes:

a) El límit de quotes té en compte l'espai ocupat pel perfil mòbil o solament els fitxers de l'usuari a les carpetes compartides?

b) Hi ha alguna possibilitat d'establir quotes en carpetes compartides o solament per usuaris? Raona la resposta.

c) Què ocorre o pot ocorrer quan es supera el límit d'advertència? Es pot notificar d'alguna manera? I a qui es notifica? Explica totes les possibilitats.
Darrera modificació: dissabte, 20 juny 2015, 22:43