Quotes de disc en carpetes compartides (vs. 2012 server R2)

Aquesta documentació sols és vàlida per la distribució Windows 2012 server R2