Crear un Active Directory amb Ubuntu 16.04 i samba-tools

Feu clic a l'enllaç https://www.tecmint.com/install-samba4-active-directory-ubuntu/ per a obrir el recurs.