Altra opció: Unir ubuntu a Win 12

També es pot intentar amb domini samba

https://elbinario.net/2019/02/13/integrando-ubuntu-desktop-18-04-en-dominio-active-directory/