Càrrega Massiva d'usuaris a l'Active Directory

Procés per la importació massiva d'usuaris a l'AD