Incidencies UF3

Incidències

_Hi ha algunes vegades, que al iniciar el webmin, al reiniciar-lo (apartat samba) de manera gràfica solament surtira la opció de start samba i sortira un missatge al costat dient una cosa pareguda a appear.

-Per solucionar-ho hem de fer el seguent:

1-Eliminarem un arxiu, que esta en /lib/systemd/system/samba.service farem un rm /lib/systemd/system/samba.service

2-Farem aquesta comanda a continuació systemctl unmask samba.service

3-Per últim farem un /etc/init.d/samba-ad-dc restart

P.D: Tot aixó fet desde el Root pss pss nononono d'alguna manera.

_Quan es vol instal·lar Samba i dòna problemes amb la instal·lació probar això:
Re: Problem with package winbin
Code:
·sudo dpkg-reconfigure samba-common
and then
Code:
·sudo dpkg --configure -a
P.D: Tot amb root i pss pss nonono valevale.

Practica Quotes de disc A l'hora de modificar el cron, no hem d'afegir l'usari a la linea com haviem vist sino que directament es configura
el temps i la comanda "/usr/sbin/warnquota"

ex: */1 * * * * /usr/sbin/warnquota (No s'ha d'introduir en cap moment cap usuari sino donara error...)

  • Javi Fuentes*

"Practica de Cuotas utilizando servicios de correo(Pràctica: Gestió de quotes de disc:)"

En los dos últimos ejercicios, nos pide que instalemos el servicio de correo (sendmail), es el que nos servirá para notificar a los usuarios que han excedido el límite de la cuota asignada. Al instalarlo no hay problema, tampoco para configurar el mensaje que queremos que envíe a los usuarios.
El problema está, cuando ejecutamos sudo /usr/sbin/warnquota.
Este nos da un error con un mensaje:

warnquota: no se puede conseguir el nombre de uid/gid "numerodeusuariodeldominio" en mi caso---> #3000019

La solución:

1- Primero debes instalar winbind --> sudo apt-get install winbind

2- Luego puedes hacer sudo wbinfo --name-to-sid "usuario"
Esto muestra el nombre del usuario del dominio. Al ejecutar el comando, lo que te da es algo parecido a esto: S-1-5-21-4036476082-4153129556-3089177936-1005 SID_USER (1)

3- Ahora debes de poner: sudo wbinfo --sid-to-uid S-1-5-21-4036476082-4153129556-3089177936-1005 SID_USER (1)
Esto te mostrará el uid del usuario del dominio. Ej: #3000019

4- Debes de dejar esto asi: S-1-5-21-4036476082-4153129556-3089177936-1005 SID_USER (1) ------------------------> S-1-5-21-4036476082-4153129556-3089177936-1005

5- Guardas y compruebas de nuevo. sudo /usr/sbin/warnquota

https://wiki.samba.org/index.php/Adding_users_with_samba_tool

// Marc Mañé