Solucions a incidències de la UF

Aquí podem deixar solucions a les diferents incidències que ens surtin mentre fem les pràctiques

Incidències