INFORMACIONS DIVERSES RELACIONADES EN EL PROCÉS D'ELABORACIÓ DEL TREC.