MATERIAL ESQUÍ

En aquest curs us aniré posant els criteris d'avaluació, continguts, treballs a realitzar, apunts

Aquí pujaré les continguts de cada trimestre per a que pugueu estudiar 

Us afegiré informació dels apunts o continguts importants per realitzar treballs, notes, etc..